Testy kwalifikacyjne

Proponuję Państwu wypełnienie testów kwalifikacyjnych. Pomogą one określić poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego.

Każdy test składa się z 40 pytań. Do każdego pytania podane są cztery odpowiedzi a,b,c,d i tylko jedna z nich jest prawidłowa.

Podczas rozwiązywania testu proszę poświęcić na każde pytanie mniej więcej minutę.

 

Testy

Dla uczących się języka angielskiego krócej niż 2 lata

--- Basic Level Test ---

 

Dla uczących się języka angielskiego od 2 do 4 lat

--- Intermediate Level Test ---

 

Dla uczących się języka angielskiego powyżej 4 lat

--- Advanced Level Test ---

 

 

Jak czytać wyniki?

Basic Level Test
poniżej 20 pkt – Elementary (A1)
21 – 35 pkt – Pre-intermediate (A2)
powyżej 35 pkt – Intermediate (B1)
***
Intermediate Level Test
poniżej 35 pkt – Intermediate (B1)
powyżej 35 pkt – Upper-intermediate (B2)
***
Advanced Level Test
poniżej 35 pkt – Upper-intermediate (B2)
powyżej 35 pkt – Advanced (C1)

Poziomy zaawansowania (A1, A2, itd.) zostały podane wg Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Proszę pamiętać, że testy powyższe służą tylko i wyłącznie orientacyjnemu określeniu poziomu zaawansowania a wyniki nie są w żaden sposób wiążące. Końcową weryfikację przeprowadzi lektor podczas rozmowy.