Firmy i instytucje

Kurs języka angielskiego
Proponuję Państwu kurs języka angielskiego w Państwa firmie. Mogą w nim wziąć udział pracownicy, którzy zaczynają naukę, jak również ci, którzy uczyli się wcześniej.
Oferuję:

 • weryfikację poziomów zaawansowania,
 • opracowanie programu nauczania dla każdej grupy,
 • comiesięczne raporty dotyczące obecności i postępów w nauce.

Rodzaje kursów:

 • leksykalno-gramatyczny,
 • konwersacyjny,
 • egzaminacyjny,
 • branżowy,
 • dla menedżerów i kadry zarządzającej.

Cena kursu to jedyne 99 zł brutto za 60 min w grupach 1-6 osobowych.
***
Usługi
Konsultacje językowe
Zawsze wtedy, gdy zaskakuje Państwa sytuacja, gdy potrzebujecie pomocy specjalisty języka angielskiego, możecie zwrócić się do mnie po dodatkowe wsparcie.
Pomagam w takich sytuacjach, jak np.:

 • oferty przetargowe od klientów zagranicznych,
 • odwiedziny zagranicznych gości,
 • szukanie informacji w zagranicznych mediach,
 • inne.

Oferuję opiekę wykwalifikowanego lektora przez cały czas realizacji usługi.
Cena usługi ustalana jest indywidualnie.

Audyt językowy
Człowiek jest najlepszą i najważniejszą inwestycją, dlatego ważna jest kontrola, czy ulokowanie weń środków było słuszną decyzją. Zawsze gdy w Państwa firmie odbył się kurs języka angielskiego, proponuję  przeprowadzenie audytu językowego, w którym sprawdzę, czy ustalone cele nauczania zostały osiągnięte, a pracownicy są bardziej kompetentni w dziedzinie języka angielskiego.
Usługa obejmuje:

 • przeprowadzenie w siedzibie firmy testu pisemnego i ustnego, obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, gramatykę i słownictwo,
 • sporządzenie szczegółowego raportu na temat każdej audytowanej osoby,

Cena usługi ustalana jest indywidualnie.

Serdecznie zapraszam!

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, proszę o kontakt, najlepiej poprzez email. W wiadomości proszę podać nazwę firmy, imię i nazwisko, email / telefon osoby kontaktowej w firmie oraz jaka usługa Państwa interesuje. Na pewno odpowiem!