Firmy i instytucje

Kurs języka angielskiego
Proponuję Państwu kurs języka angielskiego w Państwa firmie. Mogą w nim wziąć udział pracownicy, którzy zaczynają naukę, jak również ci, którzy uczyli się wcześniej.
Oferuję:

 • weryfikację poziomów zaawansowania,
 • opracowanie programu nauczania dla każdej grupy,
 • comiesięczne raporty dotyczące obecności i postępów w nauce.

Rodzaje kursów:

 • leksykalno-gramatyczny,
 • konwersacyjny,
 • egzaminacyjny,
 • branżowy,
 • dla menedżerów i kadry zarządzającej.

Zapewniam dojazd do siedziby firmy w cenie kursu.
Cena kursu to jedyne 70 zł brutto za 60 min w grupach 1-6 osobowych.
***
Usługi
Konsultacje językowe
Zawsze wtedy, gdy zaskakuje Państwa sytuacja, gdy potrzebujecie pomocy specjalisty języka angielskiego, możecie zwrócić się do mnie po dodatkowe wsparcie.
Pomagam w takich sytuacjach, jak np.:

 • oferty przetargowe od klientów zagranicznych,
 • odwiedziny zagranicznych gości,
 • szukanie informacji w zagranicznych mediach,
 • inne.

Oferuję opiekę wykwalifikowanego lektora przez cały czas realizacji usługi.
Zapewniam dojazd do siedziby firmy w cenie usługi.
Cena usługi ustalana jest indywidualnie.

Audyt językowy
Człowiek jest najlepszą i najważniejszą inwestycją, dlatego ważna jest kontrola, czy ulokowanie weń środków było słuszną decyzją. Zawsze gdy w Państwa firmie odbył się kurs języka angielskiego, proponuję  przeprowadzenie audytu językowego, w którym sprawdzę, czy ustalone cele nauczania zostały osiągnięte, a pracownicy są bardziej kompetentni w dziedzinie języka angielskiego.
Usługa obejmuje:

 • przeprowadzenie w siedzibie firmy testu pisemnego i ustnego, obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, gramatykę i słownictwo,
 • sporządzenie szczegółowego raportu na temat każdej audytowanej osoby,
 • dojazd do siedziby firmy.

Zapewniam dojazd do siedziby firmy w cenie usługi.
Cena usługi ustalana jest indywidualnie.

Serdecznie zapraszam!

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, proszę o kontakt, najlepiej poprzez email. W wiadomości proszę podać nazwę firmy, imię i nazwisko, email / telefon osoby kontaktowej w firmie oraz jaka usługa Państwa interesuje. Na pewno odpowiem!

matura i certyfikaty

Matura / egzamin ośmioklasisty
Kurs przygotowujący do matury czy egzaminu ośmioklasisty koncentruje się na tematach spotykanych na egzaminie oraz doskonaleniu technik jego zdawania. Obejmuje typowe dla poziomu podstawowego oraz rozszerzonego ćwiczenia, zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Kursanci, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia oraz pracują odpowiednio intensywnie samodzielnie, zdają z wynikiem z reguły powyżej 90%. Jest to wynik naszej wspólnej pracy, zarówno wysiłku, który wkładam ja jako nauczyciel oraz, a może przede wszystkim, jaki wkłada uczeń.

 

FCE / CAE / CPE / IELTS / TOEIC / BEC / TOEFL / inne
Kursy certyfikatowe przygotowują kursantów do testów zewnętrznych. Tematyka zajęć zawiera doskonalenie sprawności językowych, takich jak czytanie (reading), pisanie (writing), gramatyka i słownictwo (use of English), słuchanie (listening) oraz mówienie (speaking). Ponadto, studenci poznają i ćwiczą techniki zdawania egzaminów. Dotychczas wszyscy kursanci, którzy przygotowywali się u mnie do w/w egzaminów, zdawali je z wynikiem, który ich satysfakcjonował.


Preferowaną formą są zajęcia on-line.

Cennik on-line:

 • 60 zł za 60 min,
 • 90 zł za 90 min.

Serdecznie zapraszam!

Kursy i usługi / cennik

Proszę zapoznaj się z ofertą kursów lub przejdź od razu do cennika.

Kurs leksykalno-gramatyczny (General English)

Dotyczy ogólnej znajomości języka angielskiego (General English). Prowadzony jest na każdym poziomie zaawansowania, od początkującego do zaawansowanego (według Common European Framework: A1, A2, B1, B2, C1, C2).

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Kurs konwersacyjny

Koncentruje się na poprawie umiejętności wysłowienia się. Jest świetną propozycją dla osób, które nie chcą uczyć się języka, ale utrzymać z nim kontakt. Pomaga również wszystkim, którzy chcą sobie przypomnieć czego nauczyli się wcześniej.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Kurs certyfikatowy

Przygotowuje kursantów do testów zewnętrznych. Tematyka zajęć zawiera doskonalenie sprawności językowych, takich jak czytanie (reading), pisanie (writing), gramatyka i słownictwo (use of English), słuchanie (listening) oraz mówienie (speaking). Ponadto, studenci poznają i ćwiczą techniki zdawania egzaminów.

Oferta obejmuje certyfikaty:

 • FCE
 • CAE
 • CPE
 • BEC
 • IELTS
 • TOEFL
 • TOEIC
 • inne, według potrzeb klienta.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Kurs maturalny / test gimnazjalny / test ośmioklasisty

Stworzony z myślą o maturzystach, uczniach podchodzących do testu gimnazjalisty bądź ośmioklasisty. Program nauczania koncentruje się na tematach spotykanych na egzaminie oraz doskonaleniu technik jego zdawania. Obejmuje typowe dla poziomu podstawowego oraz rozszerzonego ćwiczenia z egzaminu ustnego: rozmowy sterowane, opis ilustracji, rozmowa na podstawie materiału stymulującego, prezentacja tematu i dyskusja na temat prezentowanych zagadnień, oraz pisemnego: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna, rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Kurs specjalistyczny

Obok części leksykalno-gramatycznej i/lub konwersacyjnej, podejmuje słownictwo branżowe. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla dziedziny ich zainteresowań, nauczyciel skutecznie pomaga im je zapamiętać i wprowadzić do własnego zasobu słownictwa. Mam doświadczenie w prowadzeniu następujących kursów:

 • angielski w biznesie (Business English)
 • angielski w pielęgniarstwie (English for Nursing)
 • angielski w farmacji (English for Pharmacy)
 • angielski w BHP (OSH English)
 • SAP BusinessObjects Web Intelligence

Chętnie podejmę się nowego wyzwania.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Warsztaty fonetyczne - kurs poprawnej wymowy

Błędy w wymowie często prowadzą do poważnych nieporozumień. W języku angielskim dwa podobne w brzmieniu słowa mogą mieć różne znaczenie, dlatego ważne jest, żeby wymawiać je prawidłowo. Na warsztatach fonetycznych poznajemy zasady artykulacji głosek języka angielskiego oraz dokładnie je ćwiczymy. Wspólnie pozbywamy się polskiego akcentu i dążymy do tego, żeby brzmieć niczym rodowity Anglik lub Amerykanin. Kurs szczególnie polecany osobom, które chcą śpiewać lub przemawiać publicznie.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

***

 

Napisanie lub sprawdzenie CV

Znajomość języka angielskiego jest dziś standardową kompetencją. Potencjalni pracodawcy oczekują, że przesłane im dokumenty aplikacyjne będą w tym języku, ponieważ chcą już na tym etapie rekrutacji sprawdzić jego znajomość. Oferuję Państwu pomoc przy pisaniu CV, lub sprawdzenie pod kątem językowym napisanego wcześniej dokumentu. Dzięki temu możecie mieć pewność, że CV przykuje uwagę.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Napisanie lub sprawdzenie listu motywacyjnego

Znajomość języka angielskiego jest dziś standardową kompetencją. Potencjalni pracodawcy oczekują, że przesłane im dokumenty aplikacyjne będą w tym języku, ponieważ chcą sprawdzić jego znajomość już na pierwszym etapie rekrutacji. Oferuję Państwu pomoc przy pisaniu listu motywacyjnego, lub sprawdzenie pod kątem językowym napisanego wcześniej dokumentu. Dzięki temu możecie mieć pewność, że list przykuje uwagę.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Pogotowie konwersacyjne

W sytuacji, gdy:

 • macie Państwo przed sobą rozmowę o pracę w języku angielskim,
 • przyjmujecie zagranicznych gości,
 • będziecie uczestniczyć w międzynarodowej konferencji,
 • wyjeżdżacie na wakacje,

itp.,

i chcecie szybko przypomnieć sobie, jak rozmawia się po angielsku, zapraszam do mnie.

Ofertę pogotowia konwersacyjnego kieruję do wszystkich tych, którzy znają już język angielski i chcą go podszliwować.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Doradztwo

W sytuacji, gdy potrzebujecie Państwo porady w sprawie:

 • kontynuacji lub rozpoczęcia na nowo nauki języka angielskiego,
 • trudności gramatycznych lub leksykalnych,

itp.,

zapraszam do mnie. Oferuję fachową pomoc.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Tłumaczenia

Oferuję tłumaczenia tekstów pisemnych, z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na angielski.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Konsultacje językowe

Zawsze wtedy, gdy zaskakuje Państwa sytuacja, gdy potrzebujecie pomocy specjalisty języka angielskiego, możecie zwrócić się do mnie po dodatkowe wsparcie. Pomagam w takich sytuacjach, jak np.:

 • oferty przetargowe od klientów zagranicznych,
 • odwiedziny zagranicznych gości,
 • szukanie informacji w zagranicznych mediach
 • inne.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

 

Audyt językowy

Człowiek jest najlepszą i najważniejszą inwestycją, dlatego ważna jest kontrola, czy ulokowanie weń środków było słuszną decyzją. Zawsze gdy w Państwa firmie odbył się kurs języka angielskiego, proponuję przeprowadzenie audytu językowego, w którym sprawdzę, czy ustalone cele nauczania zostały osiągnięte, a pracownicy są bardziej kompetentni w dziedzinie języka angielskiego.

Usługa obejmuje:

 • przeprowadzenie w siedzibie firmy testu pisemnego i ustnego, obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, gramatykę i słownictwo,
 • sporządzenie szczegółowego raportu na temat każdej audytowanej osoby.

--- Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę o kontakt TUTAJ ---

***

Cennik

(Wróć na górę strony)

Kurs / Usługa

Face-2-face

Skype

60 min

90 min

60 min

90 min

Kurs leksykalno - gramatyczny

70 zł

100 zł

60 zł

90 zł

Kurs konwersacyjny

70 zł

100 zł

60 zł

90 zł

Kurs certyfikatowy

70 zł

100 zł

60 zł

90 zł

Kurs maturalny

70 zł

100 zł

60 zł

90 zł

Kurs specjalistyczny

70 zł

100 zł

60 zł

90 zł

Warsztaty fonetyczne – kurs poprawnej wymowy

70 zł

100 zł

60 zł

90 zł

 

 

 

 

 

Pogotowie konwersacyjne

70 zł / 60 min

60 zł / 60 min

Doradztwo

70 zł / 60 min

60 zł / 60 min

 

 

Napisanie CV

199 zł

Sprawdzenie CV

99 zł

Napisanie listu motywacyjnego

199 zł

Sprawdzenie listu motywacyjnego

99 zł

 

 

Tłumaczenia

Do uzgodnienia

Konsultacje językowe

Do uzgodnienia

Audyt językowy

Do uzgodnienia

Kursy On-line

Komunikacja internetowa to prawdziwa rewolucja w edukacji. Nauka, pobieranie lekcji wymaga minimalnego wysiłku, wystarczy usiąść przy komputerze / telefonie / tablecie i połączyć się z nauczycielem, niemalże w każdym miejscu i czasie. Przy obecnych rozwiązaniach technologicznych, prędkości połączeń internetowych, lekcje przez Skype, facebook messenger czy inne popularne komunikatory niewiele różnią się od zajęć "na żywo".

Miałem i mam przyjemność spotykać się przez internet z uczniami z Poznania, Warszawy, Szczecina, Radojewa, Grudziądza, Wrześni oraz Suchego Lasu. Przygotowywałem w ten sposób do matury, egzaminu gimnazjalnego, prowadziłem zajęcia konwersacyjne oraz Business English. Wszyscy moi klienci byli i są bardzo zadowoleni z tego rozwiązania. Jako główny powód podawali dużą elastyczność czasową oraz wolność wyboru miejsca. Wielu z nich, gdy nie może połączyć się ze mną przy pomocy swojego komputera w swoim domu, korzysta ze smartphona tam, gdzie właśnie w danym momencie są: park, biuro, a nawet samochód podczas stania w korku.

Proponuję kursy języka angielskiego on-line: leksykalno-gramatyczny / konwersacyjny / certyfikatowy / maturalny / ośmioklasisty / specjalistyczny.

Cena:
60 zł za 60 minut
90 zł za 90 minut
Lekcja próbna (60 min) - gratis!

Serdecznie zapraszam!

HOME-PL

ZAJĘCIA

ONLINE

DLA FIRM

MATURA

MATURA

MATURA

EGZAMINY

EGZAMINY

EGZAMINY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

STREFA UCZNIA

ARTYKUŁY

PREZENTACJE

ĆWICZENIA

TESTY

Arrow
Arrow
Slider