Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, podmiotem decydującym o wykorzystaniu Twoich danych osobowych jest firma Szkoła Języka Angielskiego „Fluent” zarejestrowana jako Bartosz Goździeniak FLUENT, z siedzibą przy ul. Owsianej 5a/9, 61-666 Poznań, operator strony internetowej www.fluent.com.pl.

 

Jak uzyskać informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych?

Proszę napisz na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tytułem „Dane osobowe”. Możesz to zrobić tradycyjną pocztą pod adresem: Bartosz Goździeniak FLUENT, ul. Owsiana 5a/9, 61-666 Poznań.

 

Jak pozyskaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je podczas zapisu na kurs lub jedną z usług dostępnych na stronie www.fluent.com.pl.

 

Jakie Twoje dane pozyskujemy?

 • Imię,

 • nazwisko,

 • adres e-mail,

 • opcjonalnie numer telefonu,

 • opcjonalnie nazwa konta Skype,

 • w przypadku firmy: nazwa, siedziba, NIP.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane są niezbędne do świadczenia naszych usług, takich jak:

 • kurs języka angielskiego,

 • konsultacje językowe,

 • audyt językowy,

 • sprawdzenie / napisanie CV,

 • sprawdzenie / napisanie listu motywacyjnego,

 • tłumaczenia,

 • doradztwo.

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane dla celów rachunkowych i podatkowych. Wymagają tego od nas przepisy prawa.

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Tak. W celu świadczenia usług niezbędne jest posiadanie Twoich danych osobowych wymienionych powyżej.

 

Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Masz do nich dostęp, możesz je sprostować, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Zawsze możesz wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego:

Generalny Inspektor Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Szkoła Języka Angielskiego „Fluent” jest jedynym podmiotem zbierającym i przetwarzającym Twoje dane.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Tak długo jak trwa okres świadczenia usługi dla Ciebie. Po zakończeniu tego okresu, przechowujemy Twoje dane w celach rachunkowo-podatkowych, statystycznych i archiwizacyjnych oraz dochodzenia roszczeń w związku ze świadczeniem usług.